Persoonlijke coaching

Als de zwaan van je ziel eindelijk vliegt
heeft het geen wegwijzers of landkaarten nodig

Mijn visie als coach
Ik ben een mensenmens en gebruik graag mijn creativiteit als instrument tot heling en groei, het versterken van levenskracht en het onderzoeken van antwoorden op levensvragen. Met het wegvallen van sociale verbanden in kerk en samenleving lopen meer mensen tegen hun grenzen aan. De overvloed aan materie en voeding zorgen bij jongeren en ouderen voor onbalans. De mooie digitale werkelijkheid is niet het echte verhaal. Vaak maar een klein stukje. Wat doe je als er een stukje van die werkelijkheid niet langer klopt? Hou je de schijn op of ga je met jezelf aan het werk met professionele ondersteuning.

In mijn werk ben jij als cliënt je eigen instrument. Jij hebt eigen levenskracht. Samen onderzoeken we waar die kracht geblokkeerd is en welke vaardigheden je kan inzetten om je weer met die kracht te verbinden en dichter bij je eigen unieke kern te komen.

Ik ben ervaren in het vergroten van levenskracht bij mensen. Daarnaast is er een sfeervolle ruimte en kan ik ook mijn harp als weg naar binnen inzetten. Tevens hanteer ik in overleg diverse creatieve werkvormen; zoals schilderen, kleien, tekenen en schrijven.

De kernwoorden zijn dezelfde als bij mijn workshops. Maar de weg die we samen gaan is nog persoonlijker. Hieronder volgt een aanbod, dat ook in Nederland of Regnévelle kan plaats vinden. Heb je wensen, verlangens of vragen schroom niet om geheel vrijblijvend contact met mij op te nemen. Weet je welkom.

Van Klacht naar Kracht

Ik richt mij vandaag op mooie dingen
En de wereld ziet er anders uit

VAN KLACHT NAAR KRACHT
De belangrijkste vragen zijn niet hoe iemand aan klachten komt en hoe daarvan af te komen, maar hoe te leven mét kwetsbaarheid. In 8 weken werkt u aan vermindering van depressie, angst, pijn en spanning en nemen de eigen positieve levenservaringen toe.

Niet iedereen wil in een groep werken. Wie liever individueel wil werken aan het versterken van de eigen weerbaarheid nodig ik uit contact met mij op te nemen. In overleg worden dan tijd en data bepaald als mede ook de creatieve werkvormen die in gezet kunnen worden.

Investering € 400,–
Tijd 50 minuten plus huiswerk opdracht
Plaats ONLINE

Helend Schrijven

Schrijven is gaan met je pen op papier
Schrijven is reizen van toen naar hier

HELEND SCHRIJVEN
Soms slokt het leven alle energie op. Al schrijvend en pratend worden nieuwe bronnen van energie aangeboord en gaan deze weer stromen. In 6 weken worden nieuwe woorden gezocht om de toekomst mee aan te kunnen. We doen dat in liefde. Schrijven is her-vertellen en loslaten. Het is contact maken met je innerlijke bron.
Het is emoties benoemen en afmaken wat nog niet af is om de weg vrij te maken naar je dromen en verlangens. Wie graag individueel haar of zijn levensverhalen aan het papier wil toevertrouwen, nodig ik uit contact met mij op te nemen. In overleg worden dan tijd en data bepaald. Het is een prachtige lieve manier om je eigen kracht al schrijvend te vergroten. Na 6 weken heb je iets moois in handen dat je vanuit je eigen hart én met je eigen handen gemaakt hebt. Een blijvend tastbare herinnering die je kracht kan geven.

Investering € 450,–
Tijd
6 x 90 minuten plus een wekelijkse huiswerkopdracht
Waar ONLINE

Lifecoach

Wie het eigen pad loopt,
laat een uniek spoor achter

Lifecoach
Ieder mens weet uiteindelijk zelf het beste wat goed voor hem of haar is; zowel privé als professioneel. Elk mens is verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes en is persoonlijk aanspreekbaar op het eigen gedrag. 
Juist in de lifecoach gesprekken gaat het over de verwevenheid van privé en werk. Samen kijken we waar je tegenaan loopt, wat je graag zou willen bereiken en met welke gedrag problemen in stand blijven. Door je bewust te worden van eigen patronen, waarden, talenten en drijfveren, vergroot je jouw persoonlijk kracht. Met het herkennen van oude patronen/overtuigingen begint het proces van groei en ontwikkeling.

Voor wie?
Mensen die hun levens- en zingevingsvragen serieus nemen en willen verkennen.

Wanneer?
Bij het zoeken naar de eigen levensweg en kracht.

Bij het verlangen naar authenticiteit.
Bij gevoel van onveiligheid of maatschappelijke onrust.
Bij het vergroten ven de eigen weerbaarheid
Bij eenzijdige uitdagingen en het ervaren gemis of tekort.
Bij stress op de werkvloer.
Bij werkeloosheid.
Bij echtscheidingen.
Bij het zoeken naar de eigen creativiteit

Waar ONLINE.

Investering € 60,- per sessie van 50 minuten.

Teken je gesprek

De waarheid die onze innerlijke wereld op de kop zet
werkt pas echt bevrijdend

Teken je gesprek voor kinderen en volwassenen
Deze speelse en kleurrijke methode vraagt geen tekentalent. Teken je gesprek is het visueel maken van een gesprek. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen maak ik een gestructureerd, visueel verslag van wat jij vertelt. Zo komen wat jij meemaakte, voelde en dacht op papier.

De kern van je vraag of probleem is in één oogopslag te zien, net als de voor- en nadelen van het huidige en gewenste nieuwe gedrag. Jouw gesprekstekening biedt een ‘nieuw perspectief’. Vanuit dit nieuwe perspectief kun je zèlf komen tot een inzicht en een oplossing. Je krijgt letterlijk zicht op waar je mee zit. Die duidelijkheid versterkt je eigen motivatie en jouw probleemoplossend vermogen.

Deze methode is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar en is te gebruiken bij diverse gespreksonderwerpen, problemen en uitdagingen. Bijv:
- gedrag
- faalangst, angst en piekeren
- werkhouding, motivatie en concentratie
- pesten
- autisme

Ik nodig je uit om met mij een vraag te verkennen. Bel me maar.

Meer informatie? www.tekenjegesprek.nl

persoonlijkecoachingboeddha

Meer informatie en reservering via de contactpagina