Over mij


IMG_2462a
We spelen het levensspel op het veld van de aarde.
Hoe meer we zelf aan de orde van de kosmos voelen
Hoe beter we weten dat het niet echt
Om succes of mislukken gaat
maar om groeien, ervaren en loslaten

Ik ben geboren en opgegroeid in Arnhem. Mijn man en ik hebben in verschillende plaatsen door heel Nederland gewoond en gewerkt. Van 2001 – 2015 woonden wij met veel plezier in Makkinga. Herfst 2017 verhuisden wij naar Westervoort.

Daarnaast hebben wij een huis met gîte in de VOGEZEN. Ik ben de gelukkige moeder van een dochter en een zoon en oma van zes kleinkinderen.

Werk
In de 80-er jaren werkte ik als zelfstandig peuterleidster. Door de diagnose diabetes (toen reden om aan te nemen dat dit het werk zou beïnvloeden) nam ik ontslag en stond voor de uitdaging van welke twee hobby’s ik mijn beroep zou maken?
Aanvankelijk koos ik voor de modevakschool. Per slot van rekening was mijn grootvader kleermaker en ook mijn moeder verstond dit vak. Na de zoveelste creatie besloot ik dat kleding maken een vrijetijdsbesteding mocht blijven en dat een studie theologie de basis zou worden voor mijn werk. Uiteindelijk fascineert de schoonheid van de innerlijke mens mij meer dan de schoonheid van haar of zijn uiterlijk.

Tot 2001 werk ik als docent maatschappijleer en godsdienst. Daarnaast werk ik als groepstrainer en freelance schrijver en voorganger. Vanaf 2001 tot 2016 ben ik als parttime pastor verbonden aan de Streekgemeente Frieslands End. In 2016 en 2017 werkte ik voor de Protestante gemeente De Wilp/Siegerswoude en Zevenhuizen. Daarnaast werk ik met veel plezier als schrijfcoach.

Opleiding
Studie Nederlands en theologie, cursussen voor counseling, pastoraat & psychiatrie, rationele rehabilitatie en familie- en organisatieopstellingen, mindfulness, stilte retraite, autobiografisch schrijven, Tzolkin en Teken je gesprek, Op dit moment volg ik een opleiding lifecoach en creatieve therapie.
In 2010 koos Nederlands grootste vrouwenorganisatie BVNP Vrouwen van Nu mij tot Vrouw van het jaar.

Praktijk
Sinds 2004 heb ik een eigen praktijk als counselor en trainer/coach. In 2015 is dat een plek voor schrijven en levenskracht geworden. Mijn liefde voor taal en verhalen laat zich vaak prachtig combineren met oude en nieuwe rituelen.

Naast individuele gesprekken geef ik workshops. Bij de gesprekken leg ik het accent op het zoeken naar een nieuw evenwicht. Belangrijkste is niet hoe iemand aan klachten komt en hoe daarvan af te komen, maar hoe te leven mét die kwetsbaarheid.

Wie het leven in een positief daglicht leert zien, vergroot daarmee het geluk. Al pratend en schrijvend worden nieuwe bronnen van energie aangeboord om uitdagingen aan te kunnen en wensen in vervulling te laten gaan.

Bij de workshop staan de groepsactiviteiten centraal aan de hand van een thema. Hier kunnen mensen in contact komen met hun kwetsbaarheid én kracht. Juist het samen bezig zijn, overstijgt de persoonlijke inbreng. Tegelijk wordt de privacy bewaakt.

De onderwerpen van de workshops zijn divers. Altijd wordt theorie verbonden met creativiteit en een lach.

Mijn dochter Annemarie haalde hetzelfde diploma als haar overgrootvader en is net als haar moeder daarna een andere weg ingeslagen. Zij heeft in Baarn een praktijk voor remedial teaching; www.rtpraktijkbaarn.nl. Ook mijn schoondochter is zelfstandige en heeft in Baarn een praktijk voor creatieve therapie; www.beeldendepraktijk.nl

De afgelopen jaren gaf ik de volgende workshops:

 • Creatief schrijven; autobiografisch schrijven en helend schrijven
 • Meer uit jezelf halen
 • De kracht van aarde, water, lucht en vuur
 • Hoe presenteer ik mezelf
 • De rode draad; over opmerkelijke Bijbelse vrouwen
 • Mijmeren over God, de mens en de wereld
 • Mindfulness
 • Maria van Magdala
 • God in de beleving van vrouwen bij Etty Hillesum.
 • Hildegard van Bingen
 • APK voor je huwelijk
 • Rituelen rond rouwen
 • Stilte wandelingen